Lügner (Monika Schär)

worom seisch ned d'Wohrheit
worom lügsch mi a
ha gmeint mer sige Kollege
ond jetzt los Di a

nüd meh esch guet
nüd meh esch rächt
alles esch falsch
alles esch schlächt

Chorus
Du dräckige Lügner
Du verlogni Sou
i hasse Dis Grinse
ond De hassi ou
Du dräckige Lügner
Du verlogni Sou
alles chonnt zrogg
ergendwenn, ergendmou

hesch mer's versproche
hesch mer's gschwore
ond jetzt, wo's druf a chonnt
hebsch Dini Schnorre

tuesch nüd deglyche
als sig gar nüd gscheh
hau eifach ab, Du,
i wott Di niemeh gseh