geile Siech (Monika Schär)

för alles hesch en Erklärig
öber jedes Ding weisch Bscheid
redsch öberall mit, besch öberall deby
ond hänksch Dini Schnorre dry

weisch es immer besser
ond kennsch Di no meh us
im Sport, i dr Musig, Wirtschaft ond Politik
nor Du elei hesch de Durchblick

Prechorus
i cha's gar ned gloube
aber Du gloubsch a De

Chorus
säg mou,
hesch es immer nonig gschnallt?
gsehsch es immer nonig y?
Du besch nome en Schwätzer
ond niemer gheit of Dis Gschwätz dry
jede lachet Di heimlich us
ond macht sich luschtig öber Di
ärnscht nimmt Di scho lang niemer meh
besch ned dä geil Siech wo Du gärn wettsch sy

wenn me of De glost hätt
wär alles super usecho
aber wär glaubt scho eim, wo gar nüd het
ussert es alts IKEA-Bett

Dis Revier hesch scho lang vergiftet
drom ziehsch jetzt plötzli wäg
wottsch i d'Stadt, wo sie Interesse a Der händ
wie lang goht's, bis die Di ou nömm wänd?