wär i nur bi Dir (Monika Schär)

wär i nur bi Dir
hätt i's doch nume gseit
hätt alles söue tue
ha viel z'viel überleit

wär i nur bi Dir
hätt i doch kämpft um Di
wär weiss wie das wär cho
wär das wahri Liebi gsy?

Prechorus
chumm und gib mir nomol d'Hand
chumm, lass mi ned so loh stoh

Chorus
Du besch alles won i will
Du besch alles won i bruuch
Du besch alles - für mi
Du besch d'Sunne wo mi wärmt
besch de Mond wo z'Nacht mir schiint
i bi verlohre - ohni Di

wär i nur bi Dir
denn nämtisch mi im Arm
Du würdsch mi a Di näh
und gäbtisch mir so warm

wär i nur bi Dir
denn wär i ned elei
hätt Di nie dörfe los loh
mir beidi sind doch zwei